Akupunktura

Akupunktura je léčebná metoda, která patří do systému tradiční čínské medicíny (TCM). Jedná se o nabodávání jehel do akupunkturních bodů na lidském těle. Podle TČM leží tyto body na akupunkturních drahách neboli drahách energie, tzv. meridiánech. Těmi podle této nauky proudí životní energie čchi a jsou spojeny s jednotlivými orgány. Akupunktura se snaží předcházet nerovnováze v toku této energie a odstraňovat ji.

Akupunktura je metoda stará tisíce let. V Číně byla užívána již v době kamenné. Stáří nejstarších nalezených akupunkturálních jehel je asi 7000 let a jsou vyrobené z kostí. Akupunktura bývá označována jako nejstarší léčeba na světě. Největší rozkvět nastal v Číně v 7 století, kdy se stala samostatným oborem čínského léčitelství vedle vnitří medicíny, chirurgie, farmakologie a pediatrie. Rozšiřováním obchodních styků Číny s ostatními zeměmi se již v 6. století začala šířit do Japonska a dále. Do Evropy dorazila v 17. století, ale větší rozvoj zde nastává až v první pol. 20. století.

Základní principy akupunktury:

Jin-Jang - neboli princip polarity. Tyto dva prvky spolu neustále soupeří, ale jeden nemůže existovat bez druhého. Vnitřní boj těchto prvků se projevuje formou životní energie čchi.

Princip Jin (ženský) obsahuje vše negativní: tmu, noc, chladno, hmotu, klid. Tomuto principu příslušejí tzv. plné orgány - srdce, plíce, slezina, ledviny, játra, obal srdce.

Princip Jang (mužský) obsahuje vše kladné: světlo, den, teplo, energii, aktivitu, funkci, pohyb. Tomuto principu příslušejí tzv. duté orgány - žaludek, žlučník, močový měchýř, tenké a tlusté střevo, cévní systém, tři ohřívače.