Bachova terapie

Co je Bachova květová terapie? Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům.

Dr. bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energetický přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku, je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr. Bacha podléhají tzv. vyššímu uspořádání, se přenáší také na člověka, který je užívá.