Celostní medicína

Termín celostní medicína je u nás ještě málo známý. Původně pochází od berlínského psychoanalytika Friedricha Perlse. Ten během 2. světové války tímto způsobem léčil nemocné v USA. Vychází z názoru, že představy, pocity a činy souvisejí s celou osobností.

K zablokování určitých aspektů reakcí může dojít již v dětství. Některé potřeby člověka tak mohou zůstat trvale neuspokojeny. V dnešní době se na tuto problematiku díváme ještě trochu jinak. Vidíme přicházejícího pacienta s problémy v několika základních úrovních:

První - je ta, se kterou se každý den setkáváme, je to fyzické tělo. Zde se projeví příznaky jako bolesti, nemoci. Na tomto poli pracuje klasická ortodoxní medicína.

Druhá - energetická. Zde pracují byliny, homeopatika, léčitelé.

Třetí - psychická, která ukazuje stav mysli, vědomí a i podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky. Jestliže se na této úrovni vyskytuje nějaký blok a v důsledku toho bloku se na fyzické úrovni vyskytne příznak, je logické, že tento příznak se vyléčí až poté, co bude odstraněn i zde.

Čtvrtá - duchovní.

Všeobecně jsme zvyklí nahlížet na nemoc z pohledu klasické medicíny. Máme problém, nějakou nemoc, proto jdeme k lékaři, kde dostaneme léky na bolesti, podstoupíme různá vyšetření. Po čase zjišťujeme, že nemoc nemizí, ba naopak přechází do chronického stadia. Začínáme si uvědomovat, že takhle to být nemá a začneme hledat alternativní řešení.

Celostní medicína hledá příčinu nemoci, rozebírá stav, situaci. Potom začne hledat cestu, jak příčinu odstranit. Nemoc je jen prostředek, jak nám tělo dává najevo, že něco není v pořádku. Nemoc bolí, je nepříjemná, dostane nás do postele. Nemoc člověka chrání před zničením. Je pro tělo prospěšná. Snaží se o léčení a vyléčení. Jestliže použijeme léčebný prostředek - jakýkoliv - na zastavení nemoci, potlačení, utlumení, zmírnění, tak jde jen o zmírnění nemoci a její řešení se posouvá do budoucna a nemoc se mění v chronickou.

Celostní medicína uplatňuje přirozený postup, kdy se snaží organizmus podporovat na různých úrovních a to tak, aby se sám dokázal s problémem vypořádat.