Regresní terapie

Regresní terapie je účinná psychoterapeutická metoda, která nám umožní zbavit se problémů fyzických i mentálních bloků uložených v naší psychice. Je to metoda vhodná pro téměř všechny, je třeba jen chuť ke změně a ochota spolupracovat. Terapie vychází z předpokladu, že konkrétní problém, který máme v současnosti je spojen s paměťovým záznamem v minulosti prožitých traumat. Pokud se nám podaří na podvědomé úrovni tato traumata oživit, dostaví se fyzické i psychické pocity tohoto traumatu. Terapeut pak pomáhá procházet postupně a opakovaně k těmto traumatům až dochází k odeznívání bolesti či psychických potíží. Problémy pak mizí.

Při sezení se nepoužívá hypnózy, klient je při vědomí. Pod vedením terapeuta se zavřenýma očima si vybavuje různé zážitky. Cílem terapie je vyhledat a pak zpracovat traumatický zážitek. Po sezení si pamatujete jeho průběh a můžete si uvědomit vše, co se odehrálo.

Dle některých zdrojů má tato terapie ale i své stinné stránky. Při sezení se může oživit i jiné téma, než trauma, které bylo nalezeno a následně může být pociťováno zhoršení. Proto by klient měl ihned kontaktovat terapeuta, aby mohl být opětovně proveden regresní terapií a mohlo se nechat doznít i to další trauma.

Já osobně jsem tuto terapii ještě nepodstoupila, ale z mnou ověřených zdrojů jsem slyšela jen pozitivní zážitky a vyléčení například i neurodermitidy a gynekologických zánětů.