Holotropní dýchání

Tato metoda je založena na kombinaci řízeného dýchání, hudby a jiných forem zvukové techniky a cíleného uvolnění blokované energie. Holotropní dýchání bývá většinou provozováno skupinově. Tvoří se dvojice, z nichž jeden se věnuje řízenému dýchání a druhý kontroluje průběh dýchání svého partnera. Tato terapie má jak svoje klady, tak i zápory. Při terapii se mohou odkrýt psychické problémy, které účastník nezvládne sám a musí vyhledat lékařskou pomoc. Proto je velmi důležité, aby během terapie byl vždy přítomen někdo, kdo kontroluje její průběh.